top of page
Zoeken

Grote verschillen in scholingsbudgetten per cao

De hoogte van scholingsbudgetten voor vrijwillige scholing verschilt sterk binnen de twintig grootste cao’s. Het verschil kan oplopen tot meer dan € 3.700,- per jaar. Dit blijkt uit een recent onderzoek waarin de in cao’s vastgestelde scholingsbudgetten voor vrijwillige scholing in kaart zijn gebracht.In veel cao’s zijn concrete afspraken gemaakt over vrijwillige (bij)scholing van werknemers, maar er zitten grote verschillen in de hoogte van dit scholingsbudget. Zo krijgt een werknemer bij een gemeente minimaal € 3.909,72 per jaar, een medewerker in Retail Non-Food zo'n € 150,- per jaar.


Scholingsbudget voor werknemer niet overal vanzelfsprekend


In zeven van de onderzochte cao's, die in totaal ruim 750.000 werknemers vertegenwoordigen, zijn geen expliciete budgetten voor vrijwillige scholing gedefinieerd. Onder andere in de metaal- en techniekbranche en binnen schoonmaak- en glazenwassersbedrijven kunnen werknemers op basis van hun cao geen beroep doen op een bedrag voor vrijwillige scholing.


Ook binnen dezelfde cao hebben niet alle werknemers recht op evenveel scholingsbudget. In de cao van Bouw en Infra krijgen medewerkers op de bouwplaats bijvoorbeeld € 595,99 per jaar voor vrijwillige scholing, terwijl administratieve medewerkers genoegen moeten nemen met minder dan de helft. Het verschil in scholingsbudget kan verklaard worden door het verschil in fysieke belastbaarheid van beide functies en de noodzaak tot omscholing op latere leeftijd.


Bron: Laudius


Jezelf blijven ontwikkelen als werknemer is niet altijd eenvoudig. Een opleiding of training kan naast tijd ook een flink deel van je spaargeld opeisen. Zo kan het dat niet alle werknemers financieel in staat zijn om zich op eigen kosten (door) te ontwikkelen.


De overheid heeft in 2020 werknemers ondersteund met het gratis ontwikkeladvies, een aantal cursussen via NL Leert Door en (vanaf 2022) een STAP-Budget, maar veel werknemers beseffen niet dat er ook in hun collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afspraken kunnen staan over scholingsbudget.


Meer info over de STAP-regeling en loopbaanadvies? Neem contact op met SWITCH Loopbaanadvies.

1 Comment


Giovanni Tisini
Giovanni Tisini
Aug 06, 2021

Opmerkelijke verschillen tussen verschillende beroepsgroepen. Scholing wordt steeds belangrijker met het oog op arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid! Hopelijk gaan werkgevers dit ook steeds meer erkennen.

Like
bottom of page