Up the Blue Stairs

STAP-budget

Het STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) waarbij werkenden en niet-werkenden een persoonlijk ontwikkelbudget krijgen van maximaal € 1.000,- per jaar wordt per 1 januari 2022 ingevoerd.

Op 1 april jl. heeft minister Koolmees de concept-subsidieregeling STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. STAP staat voor Stimulans van de ArbeidsmarktPositie. Met de subsidieregeling STAP-budget komt vanaf 2022 voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt een individueel ontwikkelbudget binnen handbereik.


Het belang van leven lang ontwikkelen (LLO) neemt de komende jaren alleen maar toe onder invloed van veranderingen op de arbeidsmarkt door snelle technologische ontwikkelingen, globalisering en de latere pensioenleeftijd. En recentelijk heeft de coronacrisis, en de gevolgen die deze gezondheidscrisis had voor de arbeidsmarkt, nog eens duidelijk gemaakt dat het van groot belang is om te blijven investeren in leren en ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid.


Fiscale aftrek scholingsuitgaven


Het STAP-budget moet vanaf 2022 de fiscale aftrek van scholingsuitgaven vervangen. Met het STAP-budget wordt iedereen, die 18 jaar of ouder is, met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt in staat gesteld om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De ontwikkeling van een publiek leer- en ontwikkelbudget biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.


Het STAP-budget kan door het individu worden aangevraagd voor het financieren van een scholingsactiviteit die hij of zij wil volgen. Het budget bedraagt maximaal € 1.000 per jaar. Anders dan bij de huidige fiscale scholingsaftrek is de eigen bijdrage niet afhankelijk van het inkomen van het individu, maar van de kosten van de scholingsactiviteit. Alleen wanneer de kosten van de scholingsactiviteit uitkomen boven het gestelde maximum, is er sprake van een eigen bijdrage. Met de nieuwe uitgavenregeling wordt een bedrag van € 218 miljoen2 beschikbaar gesteld voor STAP-budgetten. De verwachting is dat hiermee op jaarbasis 200.000 tot 300.000 personen met behulp va een STAP-budget een scholingsactiviteit kunnen volgen.


De scholingsactiviteiten die voor subsidiëring in aanmerking komen, worden opgenomen in een scholingsregister. In eerste instantie zal het scholingsregister bestaan uit scholingsactiviteiten die opleiden tot een door OCW erkend diploma of certificaat, scholingsactiviteiten die opleiden tot een branche of sector erkend certificaat, een opleiding die is ingeschaald in het NLQF, opleidingen van opleiders met een NRTO-keurmerk of voor EVC-procedures bij een erkende EVC-aanbieder.


Ontwikkeladvies


In de concept subsidieregeling staat kort iets vermeld over flankerend beleid via ontwikkeladvies. Het uitgangspunt van het ontwikkeladvies in relatie tot het STAP-budget is dat het ondersteunend moet zijn aan individuen die eigen regie willen nemen. Dat wil zeggen dat het ontwikkeladvies laagdrempelig is, uit vrije wil wordt gevolgd en geen voorwaarde is voor het aanvragen van het STAP-budget. Het ontwikkeladvies zal gedurende de implementatietermijn van het STAP-budget verder worden ingevuld.

 

Lees hier de volledige kamerbrief en concept-subsidieregeling.
 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan via ons contactformulier. We noteren dan je gegevens en nemen contact met je op als het programma van start gaat.

Meer informatie vind je hier:

www.HoeWerktNederland.nl

Nederland Leert Door

Subsidieregeling STAP-budget

Bekijk ook: