top of page
Vrouw met tablet

loopbaanbegeleiding

 

De coaching begint met een intakegesprek, waarin de vraagstelling wordt geformuleerd. Aan de hand van de vraagstelling wordt het assessmentprogramma samengesteld en worden diverse tests op de computer gemaakt. De resultaten worden geanalyseerd en besproken om te komen tot een advies. Het assessment wordt afgesloten met een adviesgesprek omtrent de resultaten van de test en een schriftelijke rapportage.​

Het volledige assessment bestaat uit meting van de volgende gebieden: 

  • Intelligentie/ capaciteiten/ vaardigheden/ competenties

  • Affiniteiten/ belangstelling

  • Persoonlijkheidskenmerken/ loopbaanwaarden/ mentale veerkracht/ prestatiemotivatie/ coping

Welke instrumenten?

SWITCH Loopbaanadvies maakt gebruik van diverse gestandaardiseerde tests, die zijn beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). De COTAN beoordeelt psychodiagnostische instrumenten (tests, vragenlijsten, observatieschalen enz.) met de volgende criteria:

  • Uitgangspunten van de testconstructie 

  • Kwaliteit van het testmateriaal

  • Kwaliteit van de handleiding 

  • Normen 

  • Betrouwbaarheid 

  • Begripsvaliditeit 

  • Criteriumvaliditeit

SWITCH Loopbaanadvies kan bij het samenstellen van passende testprogramma’s gebruik maken van diverse (on-line) testaanbieders zoals: Pearsons, Ixly, Hogrefe, SHL, Testlokaal 123 tests, TMA, Pi Company, Talent Q Hay Group.

SWITCH Loopbaanadvies is via speciale training geaccrediteerd voor Alti-Alert (MBTI) en Prevue ® Assessment.

De uitvoering

Een gecertificeerde studie- en beroepskeuzeadviseur van SWITCH Loopbaanadvies voert het assessment uit. Op basis van gespreksgegevens uit het intakegesprek en de vraag van de opdrachtgever zal er een loopbaanbegeleidingstraject op maat worden uitgevoerd. In overleg worden afspraken gemaakt met betrekking tot eventuele vervolgstappen zoals arbeidsmarktbenadering en (studie)begeleiding.

Bekijk ook:

bottom of page