top of page
Sollicitatiegesprek

Outplacement

Als je ontslagen wordt of bent, dan is outplacement een goede manier om sneller een nieuwe baan te vinden. Bij outplacement word je gecoacht bij het vinden van een nieuwe baan of bij het opstarten van een activiteit als zelfstandige.

Wanneer outplacement?

De aanleiding voor outplacement is (dreigend) ontslag. De werknemer krijgt passend advies en vindt vaak sneller een nieuwe baan. De werkgever geeft door het verstrekken van outplacement invulling aan zijn wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheid van goed werkgeverschap. Het recht op outplacement van de werknemer wordt vaak vastgelegd in een sociaal plan of ontbindingsovereenkomst. Outplacement biedt zo voordelen voor zowel de werknemer als werkgever.

Kosten

Wie betaalt de kosten van outplacement? Meestal wordt een ‘prestatieovereenkomst’ gesloten. Dat betekent in de praktijk dat het outplacement-project stopt op het moment dat de werknemer een nieuwe baan gevonden heeft. Voor de prestatieovereenkomst wordt een vast bedrag vastgesteld, ongeacht hoe snel je een nieuwe baan vindt.

De kosten van outplacement zijn vaak gerelateerd aan het salaris van de werknemer (onder het motto: hoe hoger het salaris, hoe moeilijker het is om snel een nieuwe baan te vinden) en kan oplopen tot 25% van een jaarsalaris + een vast bedrag voor kosten.

Sinds de invoering van de transitievergoeding (1 juli 2015) krijgt een ontslagen werknemer een bedrag mee dat bedoeld is om de overstap naar een andere baan te vergemakkelijken. Daar kan ook outplacement van betaald worden. In dat geval is de vergoeding belastingvrij.

SWITCH Loopbaanadvies begeleidt werknemers en werkgevers met een passend outplacementtraject. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Bekijk ook:

bottom of page