top of page
Team vergadering

Teamtraining

Teamtraining: effectiever communiceren en beter inzicht in teamrollen

Doelstelling


De teamtraining heeft als doel om teamleden inzicht te geven in hun eigen sterktes en zwaktes in het team en op die manier het beste uit iedereen te halen. Het team wordt beter in staat gesteld om:

 • Effectiever elkaar te beïnvloeden;

 • Elkaar beter te begrijpen;

 • Communicatieconflicten te vermijden;

 • Prettiger samen te werken;

 • Tot een beter resultaat te komen;

 • Inzicht te krijgen in de eigen rol en bijdrage in het team;

 • Inzicht te krijgen in de interactiepatronen met de andere teamleden;

 • Een sterkte-zwakte analyse te maken van het team en een daarbij passende optimale taakverdeling;

 • Concrete adviezen op te stellen voor het verder ontwikkelen van ieders teamrolkwaliteiten in de context van het team.
   

Voor wie?

De training is in het bijzonder geschikt voor managementteams, directieteams, projectteams, afdelingsteams en ondernemingsraden van 3 tot 15 personen waarvan de deelnemers:

 

 • Meer inzicht willen krijgen in hun eigen kwaliteiten, valkuilen, communicatie- en gedragsstijl;

 • Beter willen leren afstemmen / meer invloed willen uitoefenen op anderen;

 • Beter bewust willen worden van hun eigen informele teamrol. Dit is de sociale rol die iemand aanneemt binnen een specifieke groep, het team.

Welke methoden worden gebruikt?

 

Wij maken gebruik van drie verschillende methoden om het functioneren van individuen en teams te verbeteren. 

Dit zijn de DISC-methode, de Belbin-methode en de groepsdynamica-methode.

 

SWITCH Loopbaanadvies combineert deze methoden en is in deze aanpak uniek.

DISC model

Het DISC model brengt iemands voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie en groeimogelijkheden in kaart. Met DISC vergroot je kennis van gedrag, help je communicatieconflicten oplossen en vermijden en vergroot je individuele effectiviteit binnen organisaties.

 

Het model bestaat uit 4 verschillende hoofdstijlen (D, I, S, en C) en is krachtig door zijn eenvoud. Het DISC model geeft inzicht in communicatiestijlen en voorkeuren en is veelzijdig toepasbaar.

 

Hieronder een overzicht van de basiskenmerken van de verschillende typen:

 • Dominant extravert en controlerend direct, gedreven, prestatiegericht, hoog tempo, neemt leiding;

 • Interactief extravert en relaterend hartelijk, enthousiast, prater, impulsief, verbaal;

 • Stabiel introvert en relaterend betrokken, vriendelijk, attent, teamplayer, harmonie, gesloten;

 • Consciëntieus introvert en controlerend denker, observator, afwachtend, precies, gesloten, privacy.

 

Belbin-methode

De Belbin-methode laat zien dat medewerkers specifieke rollen op zich nemen wanneer zij werken in teams. Dit zijn rollen die bij de persoonlijkheden van medewerkers passen. Zo zijn er meer introverte en extraverte rollen, rollen waarbij het denken centraal staat of juist rollen die meer mens-georiënteerd zijn.

 

Medewerkers kunnen meerdere rollen op zich nemen, maar de ene rol past wel vaak beter dan de andere.

 

De negen verschillende teamrollen volgens Belbin zijn: Bedrijfsman/vrouw, Brononderzoeker, Monitor, Plant, Vormer, Voorzitter, Groepswerker, Zorgdrager en Specialist.

 

Deze teamrollen verschillen van elkaar, waardoor ze elkaar uiteindelijk goed aanvullen. Om dit te bereiken, moet er bekend zijn wie welke rol vervult.

 

Groepsdynamica-methode

Een derde methode die wij gebruiken is de groepsdynamica-methode. Hierbij ligt de focus op het begrijpen van groepsprocessen, de interacties tussen groepsleden en de invloed hiervan op de prestaties van het team. Door het herkennen van groepsdynamische processen kun je deze processen ook beïnvloeden en bijdragen aan een gezonde groepsdynamiek.

Kormanski en Mozenter identificeerden vijf fases in het proces met elk een taakuitkomst en een relatieuitkomst.

 
 

Werkwijze training:

Onze training begint met de digitale afname van vragenlijsten van de DISC-methode en de Belbin-methode. Deze vragenlijsten brengen jouw voorkeursstijlen, sterke kanten, communicatie- en gedragsstijlen in kaart en helpen bij het identificeren van je informele teamrol.

 

Na de afname van de vragenlijsten leveren wij uitgebreide rapportages per deelnemer. Tijdens de training zullen de resultaten worden toegelicht en geïnterpreteerd aan de hand van PowerPoint-presentaties. Ook zal er uitleg worden gegeven over groepsdynamica en is er ruimte voor evaluatie.

Voor wie is de training?


De training is geschikt voor individuen die meer inzicht willen krijgen in hun eigen kwaliteiten, valkuilen, communicatie- en gedragsstijlen en beter willen leren afstemmen en meer invloed willen uitoefenen op anderen.

 

Daarnaast is de training ook geschikt voor teams die meer inzicht in elkaar willen krijgen en hun communicatie- en samenwerkingsvaardigheden willen verbeteren. Het inzetten van teamrollen vormt hierbij een goede basis voor teambuilding activiteiten.

 

De trainer zal tijdens de training kijken naar de talenten en valkuilen van een team en de individuele teamleden. Vaak is er in een team sprake van een disbalans in teamrollen.

Wie is de trainer?


De training wordt gegeven door Willem Thijssen, Register Loopbaanadviseur van SWITCH Loopbaanadvies. Willem heeft meer dan 30 jaar werkervaring en werkt voor zowel grote als kleine organisaties.

Kosten open inschrijving:


De kosten voor open inschrijving bedragen € 225,- exclusief BTW per deelnemer. Voor in-company trainingen gelden speciale tarieven.


Voor het volgen van de training is eventueel een SLIM-subsidie (Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen) beschikbaar. 

Trainingsdagen:


Onze trainingen vinden plaats op donderdag en vrijdag en duren één dagdeel. Het maximaal aantal deelnemers voor open inschrijving is 15 personen. De trainingslocatie is Kasteelhof 1 in Born.

Wil je meer weten over onze training of jezelf of je team aanmelden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of stuur ons een e-mail.

Bekijk ook:

Rollen.webp
bottom of page