top of page

producten

1. Studiekeuze

Een objectief oordeel over wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik, dat wordt bereikt met een studiekeuzeonderzoek. Een oordeel dat niet alleen gebaseerd is op gesprekken maar ook op onafhankelijke psychologische tests en vragenlijsten. In tweede instantie wordt inzage gegeven in het totaalaanbod van opleidingen, cursussen en trainingen. Ook informatie over arbeidsmarktperspectief, leerwegen en adressen van opleidingen wordt aangeboden.

Een studiekeuzeonderzoek geeft inzicht in:

 • Persoonlijkheid en persoonlijke kwaliteiten

 • Studiehouding en leerstijl

 • Belangstelling en persoonlijke voorkeuren

 • Capaciteiten

 • Uitgebreide informatie met betrekking tot de best passende mogelijkheden.


2. Loopbaanoriëntatie, mobiliteit, outplacement

Wanneer er sprake is van een wens of noodzaak om van functie/beroep te veranderen (carrièreswitch, outplacement, re-integratie). Het betreft met name een sterkte/zwakte analyse en heeft tot doel inzicht te verschaffen in de vaardigheden en het functioneren, zodat een gefundeerde keuze gemaakt kan worden m.b.t. de richting waarin de loopbaan zich kan gaan ontwikkelen. Concrete passende beroepen via arbeidsmarkt oriëntatie zullen worden genoemd.

Gemotiveerde mensen presteren meer, werken met plezier en gaan beter om met veranderingen. Het motiveren van mensen vereist van elke organisatie dan ook een effectief loopbaanbeleid. Aandacht schenken aan de capaciteiten en beperkingen van mensen, hen nieuwe uitdagingen bieden en hun kwaliteit zo goed mogelijk benutten.

SWITCH Loopbaanadvies is organisaties hierbij van dienst met loopbaanonderzoek, dat medewerkers duidelijk zicht geeft op de eigen mogelijkheden en tekortkomingen. Het legt de basis voor een bewuste carrièreplanning of voor een oplossing van bijvoorbeeld vastgelopen situaties.
Met de resultaten van loopbaanonderzoek ondersteunt SWITCH Loopbaanadvies medewerkers bij belangrijke keuzes in de werksituaties, bij het kiezen van de juiste scholing, bij (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt of bij het emotioneel verwerken van teleurstellingen.

Ook kunnen individuele medewerkers erna effectiever worden gecoacht bij bepaalde aspecten van hun werk, bij verbetering van het functioneren en bij het oplossen of voorkomen van problemen, zoals overspannenheid en burn-out.

3. (Pre)selectie personeel

Bij dit onderzoek wordt aan de hand van gestandaardiseerde tests gekeken of een kandidaat (intern, extern) geschikt is voor een bepaalde functie. Dit type onderzoek vindt meestal plaats in het kader van een sollicitatieprocedure. De primaire doelstelling is te achterhalen welke kans op succesvol functioneren er is in de betreffende functie m.a.w.: wordt voldaan aan de voor het functieprofiel gestelde eisen? Een duidelijk ja of nee antwoord zal worden gegeven op de vraag. Gedacht zou o.a. kunnen worden aan de geschiktheid voor zelfstandig ondernemerschap. 

De juiste mensen (qua competenties, persoonlijkheid, loopbaanwaarden) op de juiste plaats.
De juiste mensen selecteren is voor elke organisatie van vitaal belang. Zeker als het gaat om sleutelposities of talent voor de toekomst.

SWITCH Loopbaanadvies kan hierbij effectief adviseren, zodat zoveel mogelijk risico bij nieuwe aanstellingen of functieveranderingen kan worden uitgesloten.


4. Talent en performance ontwikkeling, employability

Dit type onderzoek kan worden gebruikt om een individuele scholings- of trainingsvraag te kunnen beantwoorden, maar ook als nulmeting in het kader van competentiemanagement, managementdevelopmentbeleid en verbetermogelijkheden bij klachten over het functioneren. Tevens kan het gebruikt worden om vast te stellen of een functieverandering (horizontaal of verticaal) verantwoord is. Inzicht wordt gegeven in iemands (verborgen) competenties, groeipotentieel en leervermogen (maximale inzetbaarheid). Bij onderzoek naar persoonlijke ontwikkeling valt te denken aan de volgende situaties:

 • Zelfbeoordeling competenties

 • Reflectie als basis functionerings-beoordelingsgesprek

 • Inzicht in doorgroeipotentieel

 • 360 Feedback als basis voor ontwikkelkeuze

 • Performance improvement: energie in de juiste competenties

 • Leiderschapsontwikkeling

 • Performancemanagement: efficient performance management

 

Bekijk ook:

 
 
 
ladder_edited.jpg
bottom of page