top of page
Vrouwelijke patiënt

Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies wordt STAP-regeling

Het door het ministerie van SZW verstrekte subsidiebuget voor een gratis Ontwikkeladvies (binnen het Nederland Leert Door kader) is eind 2020 beëindigd. In plaats hiervan zijn er mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling binnen het STAP-budget.

 

Nederland leert door

De arbeidsmarkt is in beweging en banen zijn onzeker. Door de coronacrisis moeten bedrijven  soms uit nood sluiten. Tegelijk ontstaan er ergens anders juist nieuwe banen. Voor uw toekomst is het daarom belangrijk dat u zich blijft ontwikkelen. Zo versterkt u uw positie op de arbeidsmarkt. De subsidieregeling NL leert door helpt hierbij nu veel mensen zijn geraakt door de coronacrisis. 

Subsidieregeling voor iedereen tussen de 18 en pensioengerechtigde leeftijd

De subsidieregeling NL leert door is er voor iedereen tussen de 18 jaar en de pensioen gerechtigde leeftijd. Het maakt daarbij dus niet uit of u in loondienst bent, een flexibel contract hebt of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via de subsidieregeling gebruik maken van kosteloze scholing, begeleiding of ontwikkeladvies.

De subsidieregeling bestaat in 2021 uit twee onderdelen, dit zijn gratis scholing en sectoraal maatwerk. In 2020 was er al een onderdeel waarmee werkenden en werkzoekenden kosteloos ontwikkeladvies konden aanvragen.

NL Leert Door: gratis scholing

Via de subsidieregeling NL leert door is het mogelijk kosteloos scholing te gaan volgen. Eerder zijn er al 50.000 tot 80.000 trajecten beschikbaar gekomen. Eind 2021 komen hier nog eens circa 45.000 trajecten bij. U kunt tot eind 2022 gebruik maken van deze gratis (online) scholingstrajecten. Dit kan zonder tussenkomst van de sector of uw  werkgever. Kijk voor een overzicht van alle scholingsmogelijkheden op de site Hoe werkt Nederland.nl.   

NL Leert Door: sectoraal maatwerk

Via de subsidieregeling ‘NL leert door met de inzet van sectoraal maatwerk’ kunnen sectororganisaties ontwikkeladvies, scholing en begeleiding bieden aan (toekomstige) werkenden in de sector. Deze trajecten gaan waarschijnlijk binnen enkele maanden van start. Houd de website hoewerktnederland.nl in de gaten voor meer informatie.

Andere ontwikkeladviestrajecten

Er zijn vaak ook nog andere mogelijkheden om kosteloos gebruik te maken van een ontwikkeladviestraject of scholing. Soms wordt dit aangeboden door uw werkgever of via het O&O fonds verbonden aan uw sector. U kunt ook informeren bij een vakbond of bij een leerwerkloket. Kijk ook op hoewerktnederland.nl voor meer informatie.

Op zoek naar meer informatie over de mogelijkheden? Neem contact op met SWITCH Loopbaanadvies.

Bekijk ook:

 
 
Infographic-NLleertdoor-1.png
bottom of page