Vrouwelijke patiënt

Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies wordt STAP-regeling

Per 1 december 2020 was het Ontwikkeladviesportaal weer geopend. Werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden konden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een loopbaanadviseur. Er was ruimte voor maximaal 55.000 extra adviestrajecten.

 

Alle trajecten zijn echter al direct binnen twee dagen vergeven! Op 2 december 2020 is het ontwikkeladviesportaal gesloten. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot 30 september 2021.

Ook de aanvraag van de eerste lichting van 22.000 ontwikkeladviezen, die eerder dit jaar mogelijk waren gemaakt, ging snel. Het ontwikkeladviesportaal ging op 1 augustus open. Het ministerie van SZW liet toen op 2 september jl. weten dat veel sneller dan verwacht het maximum aantal registraties voor het gratis ontwikkeladvies was bereikt. 

Komt er in het voorjaar van 2021 weer een nieuwe tranche van ontwikkeladviezen?

In de concept subsidieregeling van de STAP-regeling (1 april 2021) staat kort iets vermeld over flankerend beleid via ontwikkeladvies. Het uitgangspunt van het ontwikkeladvies in relatie tot het STAP-budget is dat het ondersteunend moet zijn aan individuen die eigen regie willen nemen. Dat wil zeggen dat het ontwikkeladvies laagdrempelig is, uit vrije wil wordt gevolgd en geen voorwaarde is voor het aanvragen van het STAP-budget. Het ontwikkeladvies zal gedurende de implementatietermijn van het STAP-budget verder worden ingevuld.

Klik hier voor meer informatie over de STAP-regeling

Het ontwikkeladvies in het kort

Per ontwikkeladviestraject is een bedrag van €700,- euro beschikbaar. 

Doel

Het doel van het Ontwikkeladvies is om mensen in de gelegenheid te stellen zich te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt en om hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Juist in deze tijd van crisis, die grote gevolgen heeft op de arbeidsmarkt, wordt duidelijk hoe belangrijk het is om bezig te zijn met je ontwikkeling en wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

Voor wie?

Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor een ontwikkeladvies. Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben.

Wat is een ontwikkeladvies?

 

Het ontwikkeladvies is een integraal en persoonlijk adviestraject dat bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal opgeteld minimaal 4 uur duren. Dit advies wordt door onafhankelijke en professionele loopbaanadviseurs uitgevoerd. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de eigen competenties en de toekomstige loopbaanmogelijkheden. Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, maakt een arbeidsmarktscan of een ondernemersscan onderdeel uit van het ontwikkeladvies. Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- gekoppeld. Om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan via de loopbaanadviseurs.


Informatie van het ministerie van SZW voor deelnemers

Het ministerie van SZW publiceert informatie over NL leert door en het aanvragen van het ontwikkeladvies op HoewerktNederland.nl.   

Ondanks het feit dat de subsidiepot (momenteel) op is, kunnen we in een vrijblijvend oriënterend

gesprek beoordelen wat er wél mogelijk is. Meld je aan via de onderstaande knop en we nemen contact met je op!

Bekijk ook:

 
Infographic-NLleertdoor-1.png