top of page
Zoeken

Wetsvoorstel ‘Van school naar duurzaam werk’ moet jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt helpen

Een nieuwe wet moet ervoor zorgen dat jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen. Gemeenten krijgen hierbij meer preventieve taken. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevordert dit voorstel gelijke kansen voor jongeren. Er is echter ook kritiek, vooral omdat maatregelen voor jongeren met meerdere problemen ontbreken. De Raad van State vreest dat deze groep uit beeld kan raken.Het wetsvoorstel "Van school naar duurzaam werk" beoogt een betere samenwerking tussen gemeenten en mbo-instellingen, met doorstroompunten als cruciale schakel. Deze doorstroompunten helpen jongeren zonder startkwalificatie bij het vinden van een opleiding, werk, of een combinatie van beide. Scholen en gemeenten werken samen om schooluitval en jeugdwerkloosheid te voorkomen. De leeftijdsgrens voor deze ondersteuning wordt verhoogd naar 27 jaar.


Participatiewet


Daarnaast krijgen gemeenten meer preventieve taken binnen de Participatiewet. Gemeenten kunnen meer jongeren ondersteunen, ook degenen voor wie het volgen van een opleiding door persoonlijke omstandigheden niet haalbaar is, zoals bij schulden of mentale problemen. Gemeenten kunnen samen met scholen jongeren helpen bij het vinden van een stageplek of een baan. Mbo-instellingen moeten ook na het afstuderen loopbaanbegeleiding bieden en kunnen hierbij hulp vragen van gemeenten.


Diploma


De wet is nodig is omdat afgestudeerden meer hulp nodig hebben bij de overgang van opleiding naar werk. Het aantal jongeren met mentale gezondheidsproblemen en financiële problemen neemt toe, waardoor scholen hen moeilijker kunnen begeleiden naar werk. Door personeelstekorten kiezen jongeren er vaak voor om sneller te gaan werken, wat kan leiden tot vroegtijdig schoolverlaten zonder diploma. Dit kan hun latere carrière beperken.


Gelijke kansen


De VNG is positief over het idee achter het wetsvoorstel, omdat het helpt jongeren gelijke kansen te bieden door het loslaten van onderscheid tussen doelgroepen. Echter, de Raad van State wijst op het gebrek aan maatregelen voor jongeren met multiproblematiek. Door te veel focus op één domein bestaat het risico dat deze jongeren uit beeld raken en problemen niet tijdig worden opgelost. Het is onduidelijk hoe gemeenten deze jongeren de integrale ondersteuning kunnen bieden die ze nodig hebben.


Doorstroompuntregio


Het voorstel roept ook zorgen op over regionale samenwerking. Niet alle regio's werken vanzelfsprekend samen, en gemeenten binnen een doorstroompuntregio kunnen verdeeld zijn over verschillende arbeidsmarktregio's, wat samenwerking bemoeilijkt. Hoewel het aanpassen van regio-indelingen niet wenselijk wordt geacht, zijn goede communicatie en institutionalisering van rol- en taakverdelingen tussen gemeenten, scholen en doorstroompunten essentieel voor een effectieve samenwerking.


Wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel zal ontvangen, is nog onduidelijk, maar demissionair onderwijsminister Robbert Dijkgraaf verwacht dit in het tweede kwartaal van 2024. De wet zou op z’n vroegst op 1 augustus 2025 in werking treden.

Comentarios


bottom of page