top of page
Zoeken

Werk, loopbaan en inkomen: wat is er veranderd sinds 1 januari 2023?

Bijgewerkt op: 5 jan. 2023Minimumloon omhoog


Per 1 januari 2023 gaat het minimumloon omhoog. Bekijk de minimumloonbedragen per maand, week en dag.


Gewijzigde uitkeringsbedragen


Per 1 januari 2023 wordt het bedrag van een aantal uitkeringen verhoogd. Het gaat om de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.


Transitievergoeding bij ontslag


De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000. Als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000 is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.


Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten


Bent u ziek geworden doordat u met gevaarlijke stoffen heeft gewerkt? Dan kunt u vanaf 1 januari een eenmalige tegemoetkoming aanvragen via de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). De regeling geldt voor de volgende beroepsziekten:

  • longkanker door asbest

  • allergische astma

  • schildersziekte (CSE)


Reiskostenvergoeding omhoog


Vanaf 1 januari 2023 stijgt de belastingvrije kilometervergoeding van €0,19 naar €0,21 per kilometer.


Basistarief inkomstenbelasting lager in 2023


Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt van 37,07% naar 36,93%. Dit tarief geldt voor inkomens tot €73.031. Door deze verlaging houden werkenden maximaal €102 per jaar meer over.


Arbeidskorting omhoog


De arbeidskorting gaat jaarlijks omhoog vanaf 1 januari 2023. Werknemers en ondernemers met een inkomen tot €115.301 betalen door de arbeidskorting in 2023 minder inkomstenbelasting. Zo houden zij meer inkomen over. De arbeidskorting wordt vanaf 1 januari 2023 elk jaar verhoogd.
Comentarios


bottom of page