top of page
Zoeken

Wat zijn de trends op de arbeidsmarkt in 2022?

Er zijn momenteel meer vacatures dan werkzoekenden, en we zien de grootste krapte op de arbeidsmarkt in 50 jaar. Dit gegeven heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt, zeker in combinatie met corona. Wat kunnen we verwachten in 2022?Veel keuze voor werknemers


De ‘Great Resignation’, ook wel de ‘Big Quit’ genoemd, is een trend waarbij werknemers vrijwillig van baan switchen. De term waaide over uit de VS in de zomer van 2021 , maar is nog steeds actueel. Door de coronacrisis kregen werknemers tijd voor reflectie over hun huidige baan en plek op de arbeidsmarkt, over wat ze graag zouden willen en waar ze voldoening en uitdaging uit halen, zowel tijdens als buiten werktijd. Uit onderzoek bleek dat 76% van de Nederlandse werknemers het komende half jaar de intentie heeft om van baan te veranderen (zie: '76% van de Nederlanders wil in 2022 een carrièremove maken'). Het resultaat: werkgevers hebben meer vacatures die ingevuld moeten worden. Voor werkgevers wordt dit een grote uitdaging, aangezien werknemers steeds kritischer zijn tijdens hun zoektocht naar een baan.


Hybride werken wordt de standaard


In 2019, voor de coronacrisis, werd er gemiddeld vier uur per week thuisgewerkt. Ondertussen is thuiswerken niet meer weg te denken uit de arbeidsmarktcultuur, en dit thuiswerkgedrag zal ook na de coronacrisis aanhouden. Een studie van McKinsey toont aan dat werknemers minimaal twee dagen thuis willen blijven werken. Thuiswerken geeft vrijheid en maakt werknemers zo'n 13 procent productiever. Werknemers verwachten dat werkgevers het thuiswerken blijven faciliteren, bijvoorbeeld door een thuiswerkregeling aan te bieden. De studie van McKinsey laat echter zien dat thuiswerken ook nadelen met zich meebrengt, zoals het gevoel hebben er niet bij te horen, meer afleiding en de vervagende grens tussen werk en privé. Daarnaast brengt op kantoor werken voordelen met zich mee, zoals betere apparatuur, een andere omgeving en directe hulp van collega's. De oplossing voor deze verschillende voor- en nadelen: een hybride werkmodel waarbij deels thuis en deels op kantoor wordt gewerkt.


Soft skills worden belangrijker


Tegenwoordig gaat het niet meer om de persoon met het meest uitgebreide CV of de meeste diploma’s, maar om de persoon met de juiste soft skills. Soft skills zijn persoonlijke eigenschappen die matchen met de bedrijfscultuur van een organisatie. Denk aan creativiteit, leiderschap, discipline, organisatiesensitiviteit en aanpassingsvermogen. Deze skills zijn tot op zekere hoogte te trainen, maar worden grotendeels bepaald door hoe een persoon in elkaar zit en het liefst werkt. Bovendien blijkt uit onderzoek dat 75% van het succes in een baan afhangt van de mate van vereiste soft skills die een werknemer heeft ontwikkeld. Soft skills zullen in 2022 dus steeds belangrijker worden.


Meer aandacht voor inclusiviteit


Het wordt steeds belangrijker voor werknemers om zich gewaardeerd en geaccepteerd te voelen. Sterker nog: onderzoek van Glassdoor laat zien dat 76% van de werkzoekenden diversiteit belangrijk vindt tijdens de zoektocht naar een baan. Veel organisaties spelen hier al op in: we zien allerlei nieuwe vormen van management-functies ontstaan en ook banen zoals de Chief Happiness Officer zijn geen uitzondering meer. Daarnaast wordt DE&I (Diversity, Equity & Inclusion) een steeds belangrijker begrip binnen organisaties, zodat alle werknemers zich gehoord en gezien voelen. Dit fenomeen levert de werkgever ook een groot voordeel op: toegenomen productiviteit. Een ander onderzoek van Glassdoor laat zien dat meer dan de helft van de werknemers van mening is dat aan dit aspect meer aandacht moet worden besteed door zijn of haar werkgever. Naar verwachting zullen steeds meer werkgevers het DE&I begrip gaan toepassen, te beginnen met het aanpassen van vacatureteksten door inclusief te schrijven, waardoor de kans groter is dat het aanbod van sollicitanten diverser wordt.Ben jij op zoek naar een baan en heb je vragen over de mogelijkheden van een loopbaanswitch, of ben je als werkgever op zoek naar de juiste mensen? Neem contact op met SWITCH Loopbaanadvies. Wij helpen graag.Comentários


bottom of page