top of page
Zoeken

SZW: tijdelijke verlenging termijn garantiebedrag Wajong

De coronacrisis heeft het ook voor Wajongers moeilijker gemaakt om nieuw werk te vinden. Hierom is besloten dat Wajongers die in 2021 hun baan verloren, langer de tijd krijgen een nieuwe baan te vinden mét behoud van hun garantiebedrag.In januari van het nieuwe jaar worden de eerste Wajongers die in 2021 hun baan verloren, geconfronteerd met het vervallen van hun recht op het garantiebedrag van hun uitkering. Sinds januari 2021, na de invoering van de nieuwe wet, geldt namelijk dat het garantiebedrag na verlies van hun baan 12 maanden geldig blijft. Heeft een Wajonger na die 12 maanden geen nieuwe baan gevonden, kan hij of zij geen aanspraak meer maken op dat bedrag. Uit onderzoek van het UWV naar de baanvindkansen van Wajongers blijkt echter dat deze zijn afgenomen. Hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de coronacrisis. Demissionair staatssecretaris Wiersma laat weten daarom alle Wajongers die hun baan in 2021 verloren tot 1 januari 2023 de kans te geven een nieuwe baan te vinden mét behoud van het garantiebedrag. Na 1 januari 2023 geldt weer de termijn van twaalf maanden.


Het garantiebedrag


Sinds 1 januari van dit jaar worden de uitkeringen van Wajongers op een andere manier berekend. Om te voorkomen dat de uitkering van werkende Wajongers door de nieuwe rekenmethode lager uitvalt, is er een zogenoemd garantiebedrag afgesproken. Dat wil zeggen dat hoogte van de uitkering volgens de oude methode en volgens de nieuwe methode naast elkaar worden gelegd en dat altijd de hoogste van deze twee wordt uitgekeerd. Het garantiebedrag geldt voor Wajongers die tijdens de inwerkingtreding van de wet op januari 2021 een baan hadden. Wanneer een Wajonger zijn werk daarna verliest, behoudt hij het recht op dit garantiebedrag als hij binnen één jaar een nieuwe baan vindt.


Verlenging


Met de verlenging geldt voor Wajongers die dus in 2021 hun baan verloren nu een termijn tot uiterlijk 1 januari 2023. Verloor de Wajonger in januari van dit jaar zijn baan, heeft hij maar liefst 23 maanden. Voor wie in september zijn baan verloor, geldt een nieuw termijn van 15 maanden. Voor wie zijn baan in 2022 verliest, geldt weer het reguliere 12-maanden-termijn.
Op zoek naar jouw mogelijkheden voor loopbaan- of studieadvies? Neem contact op met SWITCH Loopbaanadvies. Wij helpen graag.

Comments


bottom of page