top of page
Zoeken

SLIM-regeling: 2 maart opening aanvraagtijdvak individuele mkb-ondernemingen
Op 2 maart 2021 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van 1 maart 9:00 uur t/m 31 maart 17:00 uur. Dat heeft Uitvoering van Beleid SZW op 22 februari bekend gemaakt.


Een aanvrager kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan het beschikbare budget, dan wordt de behandelvolgorde van de aanvragen bepaald door middel van loting. Het moment van indienen is niet bepalend. Let op dat alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen. Op deze pagina lees je waaruit een volledige aanvraag bestaat.


De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor hetzelfde doel in bedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. De meest actuele informatie van het ministerie van SZW is te volgen via deze link.


De SLIM-subsidie heeft als doel om leren en ontwikkelen in het mkb vanzelfsprekend te maken. Dit betekent dat in de onderneming aandacht is voor de ontwikkeling van het bedrijf en de medewerkers.

In de regeling zijn vier activiteiten genoemd waarvoor je als ondernemer een subsidie kunt aanvragen:

  1. Doorlichting van de onderneming

  2. Loopbaan- en ontwikkeladviezen

  3. Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk

  4. Bieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg.

Meer informatie over de SLIM-regeling vind je hier.

33 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page