top of page
Zoeken

Prinsjesdag: ‘stimuleren kansengelijkheid op arbeidsmarkt’

De arbeidsmarkt wordt weliswaar genoemd in de Troonrede, maar meer dan dat ‘inzet nodig blijft voor het stimuleren van kansengelijkheid’ wordt er niet aan besteed. De hervorming van de arbeidsmarkt is dus een taak van het volgende kabinet.Dank aan werkenden tijdens corona


In de Troonrede wordt aandacht besteed aan de werkenden tijdens de coronacrisis; ‘Positief is ook hoeveel mensen tijdens de coronacrisis in ons aller belang doorwerkten, vaak onder moeilijke omstandigheden. Nederland is u dankbaar. Dank aan de politiemensen en boa’s die pal staan voor onze veiligheid. Dank aan de militairen die op verschillende plaatsen bijsprongen. Dank aan alle mensen in het onderwijs en de kinderopvang, het openbaar vervoer en de logistiek. Dank aan allen die op welke plek dan ook een bijdrage leverden. En natuurlijk dank aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd.’


Perspectief voor mensen die aan de kant staan


De Nederlandse economie staat er goed voor volgens de Troonrede: ‘Dat is een compliment aan het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven en het geeft perspectief aan mensen die nu aan de kant staan. De doorgevoerde steunmaatregelen voor bedrijven (NOW, red.) waren ongekend in financiële omvang en reikwijdte, maar hebben wel het beoogde effect gehad. Dit jaar en volgend jaar veert de Nederlandse economie naar verwachting op en de werkloosheid blijft historisch laag.”


Hervorming arbeidsmarkt?


Relevant is wat minister Koolmees (SZW) en staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) afgelopen maandag 20-09 schreven in een brief aan de Kamer over de pilot van de webmodule voor de inhuur van zzp’ers, als mogelijk onderdeel van de vervanging van de wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA). “Voor een effectieve handhaving (van de Wet DBA, red.) is, zoals de Commissie Regulering van Werk (Commissie Borstlap, red.) in haar rapport heeft geadviseerd, wijziging van wet- en regelgeving nodig. Meer concreet betekent dit het verkleinen van de verschillen tussen werknemers en zelfstandigen (voor het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en fiscaliteit) en het geven van meer duidelijkheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie.’


Het demissionaire kabinet laat het aan een nieuw kabinet over om zich te buigen over de broodnodige hervorming van de arbeidsmarkt. Minister Koolmees laat de uitwerking van de aanbevelingen van de Commissie Borstlap, het SER-advies en nieuwe zzp-wetgeving, over aan zijn opvolger.


Comments


bottom of page