top of page
Zoeken

Onderzoek planbureau voor de leefomgeving: Thuiswerken & de gevolgen voor wonen, werken & mobiliteit

De coronapandemie en de maatregelen in dat kader hebben ertoe geleid dat Nederland de afgelopen anderhalf jaar meer ervaring heeft opgedaan met thuiswerken. In deze studie gaat het Planbureau voor de Leefomgeving na hoe, en in hoeverre, het thuiswerken gaat veranderen en welke gevolgen dat naar verwachting heeft voor de kantorenmarkt, de woningmarkt en het mobiliteitssysteem.
Meer thuiswerken betekent minder congestie


Meer thuiswerken of hybride werken heeft naar verwachting het grootste effect op de mobiliteit. Het aantal verplaatsingen in de spits daalt wanneer mensen niet naar hun werk reizen. Deze mensen blijken weliswaar meer verplaatsingen te maken voor overige motieven, zoals winkelen, visite en toeren, maar deze zijn vooral buiten de spits. Dat scheelt files.
Het effect op de woningmarkt lijkt beperkt


Het effect op de woningmarkt van meer thuiswerken lijkt vooralsnog beperkt. In de Randstad en de steden vestigen zich, netto (vestiging minus vertrek) en in relatieve zin, minder mensen uit de rest van Nederland dan in de periferie en de landelijke gemeenten. Deze ontwikkeling lijkt eerder toe te kunnen worden geschreven aan de langjarige hoogspanning op de stedelijke woningmarkten dan aan veranderende woonvoorkeuren onder invloed van het thuiswerken.
Niet minder maar andere kantoren


Ook lijkt thuiswerken vooralsnog een beperkt effect te hebben op de kantorenmarkt. De grootste veranderingen gaan zich naar verwachting voordoen in het gebruik van het kantoor: met name meer (online)overlegruimten en minder (open) werkplekken.


Gemengd methodisch onderzoek


Om trends, patronen en mogelijke tekenen van verandering scherp te krijgen, is gemengd methodisch onderzoek gedaan. Naast literatuuronderzoek en analyses van grote datasets zijn focusgroepgesprekken gevoerd om dieper in te gaan op de onderliggende factoren die een rol spelen bij de mate van thuiswerken en vraagstukken die verband houden met werken, wonen en mobiliteit.


Heb jij vragen over thuiswerken en hoe jij kan zorgen voor een goede balans tussen werk en privé? Neem contact op met SWITCH Loopbaanadvies. Wij helpen graag.

Comments


bottom of page