top of page
Zoeken

Nieuwe ZonMw-subsidieregeling Mentale vitaliteit van werkenden

ZonMw stelt – in opdracht van de ministeries van SZW en VWS – een nieuwe subsidieregeling ter beschikking met als doel de mentale vitaliteit van werkenden te versterken. Ook wordt subsidie verstrekt voor innovatieve interventies rondom dit thema.


Doel


Het programma Mentale vitaliteit van werkenden is gericht op het versterken van de mentale vitaliteit van werkenden. De regeling kent twee doelgroepen: thuis of hybride werkenden en werkenden in het algemeen. Met een voucher kunnen Arbeidsmarkt en Opleidingsfondsen, Opleidings- en Ontwikkelfondsen, brancheorganisaties, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties diensten en tools van geaccrediteerde professionals voor hun achterban inhuren. Daarnaast kunnen veelbelovende, innovatieve interventies in arbeidsorganisaties worden ingezet en geëvalueerd. Dit subsidieprogramma is van oorsprong ingegeven door de grote impact die de coronacrisis op het mentaal welbevinden van werkenden heeft.


Waarde vouchers


Je kunt vouchers van maximaal € 50.000,-- aanvragen voor de inhuur van begeleiding en tools via speciaal geselecteerde professionals, die een accreditering hebben via bepaalde organisaties. Voor elke doelgroep kun je 1 voucher aanvragen voor tenminste 45 werkenden. Per werkende is een budget beschikbaar van maximaal € 1.000,-- inclusief btw. De looptijd van de trajecten is maximaal 10 maanden.Bron: ZonMWIs jullie organisatie bezig met het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers of zoek je als professional meer informatie over vitaliteit, duurzame inzetbaarheid of overweeg je eventueel een loopbaanswitch? Neem contact op met SWITCH Loopbaanadvies. Wij helpen graag!

댓글


bottom of page