top of page
Zoeken

Nieuw: CompetentNL, de standaard voor skills in Nederland

In een ideale (inclusieve) arbeidsmarkt zit de juiste persoon op de juiste plek. Maar de ideale match komt vaak niet tot stand doordat werkgevers en werkzoekenden vooral kijken naar opleiding en werkervaring. Mensen zijn natuurlijk veel meer dan dat. Het is daarom belangrijk te kijken naar alles wat iemand kan, en nog kan leren. Daarom zouden alle beroepen en uiteindelijk alle opleidingen moeten zijn beschreven in termen van ‘hard’ en ‘soft’ skills. Om deze informatie bij elkaar te brengen, ontwikkelt UWV samen met verschillende partners CompetentNL.Wat is CompetentNL?

CompetentNL geeft een gedetailleerde beschrijving van opleidingen en beroepen op de arbeidsmarkt. In de 1e basisversie zijn soft skills en taken beschreven en worden deze gekoppeld aan beroepen en opleidingen.

Voorbeelden van soft skills zijn:

 • samenwerken en overleggen

 • omgaan met spanning en tegenslag

 • plannen en organiseren

Voorbeelden van taken zijn:

 • software programmeren

 • beton repareren

 • testresultaten analyseren

Het doel is om een standaardbeschrijving te maken met zoveel mogelijk synoniemen en verschillende contexten. Zo kunnen alle professionals op hun eigen manier met de informatie over skills, beroepen en opleidingen uit CompetentNL aan de slag.


Wat zijn skills?

Skills zijn alle kennis, beroepsvaardigheden en gedragsvaardigheden die nodig zijn bij het uitoefenen van een beroep. De beschrijvingen van beroepen, taken en skills leveren inzichten op die gebruikt kunnen worden om betere matches tussen werkzoekenden en werkgevers te maken.


Betere matches

Met CompetentNL kan betere matching worden ontwikkeld, waardoor meer en betere matches tussen werkgevers en werknemers gemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld, een zoekopdracht waarin de term ‘procesoperator voedingsmiddelenindustrie’ als ervaring of opleiding voorkomt, laat als resultaat niet alleen alle vacatures voor verwante beroepen zien. Er komen dan ook beroepen in andere sectoren naar voren waarvoor dezelfde skills nodig zijn, zoals 'drukker'. Deze informatie kan gebruikt worden voor advies over om- en bijscholing die op de skills gericht is.


Vacatures op basis van skills

CompetentNL is het technische en inhoudelijke fundament voor dienstverlening die skills als uitgangspunt neemt. CompetentNL helpt werkgevers, werkenden, werkzoekenden en bemiddelaars een vacature of profiel op basis van skills op te stellen.


Dashboard Skills en beroepen

Inmiddels is er een 1e versie van het dashboard Skills en beroepen beschikbaar. Dit dashboard is gebaseerd op de 1e gegevens van CompetentNL dat nog in ontwikkeling is. Dit dashboard laat zien in hoeverre er overlap is tussen skills van minder kansrijke beroepen met skills die nodig zijn bij kansrijke of overstapberoepen.


Wie maken CompetentNL?

UWV ontwikkelt CompetentNL tot een publieke standaard samen met:

Het Centraal Planbureau helpt mee met onderzoek naar skills en trends in skills.


De ontwikkeling van een publieke versie van CompetentNL

Na de ontwikkeling van de 1e basisversie, wil UWV een publieke standaard ontwikkelen van beschrijvingen van opleidingen, beroepen en skills die breed gebruikt kan worden. In die publieke versie worden minimaal de volgende onderdelen opgenomen:

 • Opleidingen en delen van (mbo-)opleidingen gekoppeld aan skills en opleidingsniveau met beschrijvingen.

 • Beroepen in verschillende grootheden (hiërarchie) met beschrijvingen, uitgebreid met synoniemen.

 • Hard skills (wat kan iemand) ‘essentieel’ en ‘optioneel’ met een verdieping onder verschillende grootheden van beroepen.

 • Taken (wat doet iemand) ‘essentieel’ en ‘optioneel’ in verschillende grootheden van taken onder verschillende grootheden van beroepen.

 • Kennis (wat weet iemand) ‘essentieel’ en ‘optioneel’ met niveau onder verschillende grootheden van beroepen.

 • Soft skills (hoe is iemand) ‘essentieel’ en ‘optioneel’ met een verdieping onder verschillende grootheden van beroepen.

 • Koppeling met de Vlaamse skills standaard (Competent) met taken, de Europese skills standaard (ESCO) met beroepen en taken en de Amerikaanse standaard (O*NET) met beroepen en skills.

 • Aanvullende informatie per onderdeel, zoals metadata die statistische- en trendinzichten geven.

Meer informatie of interesse in loopbaanadvies? Neem contact op met SWITCH Loopbaanadvies.


コメント


bottom of page