top of page
Zoeken

De arbeidsmarkt gaat nog verder op slot

Het laagterecord in arbeidsmarktactiviteit uit het tweede kwartaal is in het derde kwartaal van 2021 opnieuw gebroken, blijkt uit onderzoek van juli tot en met september 2021. Het aandeel personen uit de Nederlandse beroepsbevolking dat actief op zoek is naar een baan is verder gedaald van 11,1% naar 10,7%.Ook het aandeel mensen dat helemaal niet op zoek is naar (ander) werk is verder gestegen. In een markt waar de vraag nog nooit zo hoog is geweest, is het aanbod van actieve baanzoekers nog nooit zo laag geweest. Ruim 34% van de Nederlandse beroepsbevolking is afgelopen kwartaal minimaal één keer benaderd door een recruiter of werkgever voor een nieuwe baan.


Ontbreken van aanbod vast- en flexwerk


Het dalen van het actieve arbeidsaanbod betekent een extra grote daling van miljoenen sollicitaties of aanbiedingen door recruiters van flexwerk. Recruiters merken dat direct in het feit dat een eerder gemiddeld aanbod van 8 sollicitaties per vacature en/of vier zzp’ers per opdracht, nu is gezakt naar geen of enkele sollicitaties of aanbiedingen. Alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt versterken het gevoel van krapte en schaarste.


Werkgevers reageren op de lage arbeidsmarktactiviteit door nog actiever mensen te benaderen. Nog nooit eerder zijn zoveel mensen benaderd voor een andere baan als in het afgelopen kwartaal, namelijk 34,3%. Dit vindt inmiddels plaats over de volle breedte van de arbeidsmarkt, met een aantal vakgebieden die er echt uitschieten zoals:


Top 10 meest benaderde vakgebieden (% dat minimaal eens per kwartaal wordt benaderd)


1. Engineering (63%) 2. Consultancy/ Advies (60%) 3. ICT/Automatisering (58%) 4. Directie/(interim)-management (53%) 5. Installatie, reparatie en onderhoud (53%) 6. Marketing (50%) 7. Onderzoek/ Wetenschap/ R&D (48%) 8. Financieel/ Accountancy (48%) 9. Juridisch (46%) 10. Kwaliteitsmanagement/ Procesverbetering (45%)


De verwachting was dat na de zomervakantie de arbeidsmarktactiviteit zich zou herstellen. Het tegenovergestelde is echter waar. De exacte oorzaak blijft onduidelijk, maar is waarschijnlijk een combinatie van onzekerheid, wel/niet vaccineren, tegemoetkomen aan de arbeidsvoorwaarden van o.a. salaris en flexibiliteit van werkzoekenden, minder ervaren van ‘slecht management’ en de toegenomen afwachtende houding van werknemers in bredere zin.


Effecten versterken elkaar


Werkgevers vissen allemaal uit dezelfde vijver, waarin LinkedIn en Indeed voor hoger opgeleiden en uitzendbureaus voor middelbaar- en praktisch opgeleiden de meest gebruikte wervingskanalen zijn. Bij recruitment gaat het nu vooral om kwantiteit, zoals het plaatsen van meer vacatures en het inzetten van meer recruiters. Hierdoor wordt het drukker in de al overbeviste visvijvers van de arbeidsmarkt en worden nieuwe visvijvers en alternatieve doelgroepen genegeerd. Doordat de meeste werkgevers dezelfde middelen inzetten, neemt de druk op de arbeidsmarkt alleen maar toe.


De krapte en schaarste is niet een blijvend fenomeen, maar is voor de komende maanden en misschien zelfs wel kwartalen een grote bedrijfseconomische beperking voor bedrijven. Het niet kunnen aantrekken van de juiste mensen gaat tot veel problemen leiden en daardoor tot uitstel van een post-corona normalisatie op de arbeidsmarkt.

Comentarios


bottom of page