top of page
Zoeken

Arbeidsmarkt: einde aan nulurencontracten, zzp'ers verplicht verzekerd

De regels rond tijdelijke contracten op de arbeidsmarkt gaan flink veranderen. Nulurencontracten worden voortaan verboden, de regels voor tijdelijke contracten en uitzendkrachten worden strenger, en zzp'ers moeten verplicht verzekerd worden tegen arbeidsongeschiktheid.Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft aan de Tweede Kamer dat samen met vakbonden en werkgevers afspraken zijn gemaakt.


Eerder adviseerde de commissie-Borstlap het kabinet al drastisch in te grijpen op de arbeidsmarkt omdat ons land volgens de commissie anders het vertrouwde, hoge welvaartsniveau dreigt te verliezen.


Van Gennip wil ook een eind maken aan de zogeheten draaideurconstructies. Nu moeten werknemers na drie tijdelijke contracten een half jaar weg en mogen ze daarna weer terugkomen. Die termijn wordt voortaan vijf jaar. Het idee is dat werkgevers door de veranderingen mensen eerder een vast contract aanbieden.


Zekerheid


Voor zelfstandigen zonder personeel komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, zodat ze een vangnet hebben als ze arbeidsongeschikt worden.


Voor ondernemers veranderen er regels rondom ziekmeldingen, zodat ze eerder duidelijkheid krijgen over de mogelijkheden een werknemer te vervangen.


Het pakket leidt er volgens minister Van Gennip toe dat mensen meer zekerheid over hun inkomen en rooster krijgen en dat zelfstandigen beter beschermd worden bij tegenslagen. De minister zegt het zeer te waarderen dat er met de werkgevers en werknemers belangrijke afspraken zijn gemaakt. "Te veel werknemers met een flexibel contact en zelfstandigen missen nu zekerheid."


Bron: NOS


Commentaires


bottom of page