top of page
Zoeken

Advies: Richt landelijke en structurele loopbaanondersteuning in voor alle burgers

Tijdens de 1e Nationale Conferentie School en Beroepskeuze riep Ester Leibbrand namens Euroguidance Nederland op tot meer samenhang, coördinatie en structurele financiering op het gebied van loopbaanondersteuning.De dynamische arbeidsmarkt vereist flexibiliteit en wendbaarheid van de individuele burger. Ontwikkelingen zoals digitalisering, inclusie of vergrijzing leveren allerlei verschillende loopbaanvragen op die voor veel burgers complex en onoverzichtelijk zijn. Burgers hebben behoefte aan een herkenbaar en laagdrempelig aanspreekpunt dat informatie, advies en coaching biedt. Daarom roepen Euroguidance Nederland en Noloc de overheid op om te komen tot een duurzame landelijke structuur van loopbaancentra. Gebaseerd op kennis en ervaring uit wetenschap, beleid en praktijk na consultatie van het expertteam ICCDPP (Noloc, OCW, Saxion en James/CNV, UWV en Euroguidance).


Diversiteit aan loopbaanvragen


Door genoemde ontwikkelingen liggen er op het gebied van employability en duurzame inzetbaarheid grote uitdagingen. Het beantwoorden van loopbaanvragen in die context vraagt vaak om specifieke deskundigheid en begeleiding. Denk aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen. Aan laagopgeleide of laaggeletterde mensen die niet goed de weg weten in het woud van scholingsmogelijkheden of die zelfs helemaal geen perspectief meer zien. Aan mensen die zich willen oriënteren op vrijwilligerswerk. Aan jongeren die uitvallen in het onderwijs en weer terug naar onderwijs of werk begeleid moeten worden. Of jongeren die twijfelen welke opleiding het beste bij hen past of welke opleiding kansen biedt op de arbeidsmarkt.


Op weg naar landelijke loopbaancentra


De burger die op zoek is naar antwoorden op zijn loopbaanvragen kan terecht bij diverse nationale en regionale initiatieven. Deze hangen onvoldoende samen en werken versnippering in de hand. Burgers hebben behoefte aan een herkenbaar en laagdrempelig aanspreekpunt dat informatie, advies en coaching biedt. Het is tijd om een duurzame landelijke structuur van loopbaancentra in het leven te roepen waar alle burgers in verschillende fasen van hun leven en loopbaan terecht kunnen. Preventief en curatief. Met de Nederlandse overheid als regisseur die de structuur samen met sociale partners, VNG, SBB, UWV en andere betrokkenen vormgeeft.


Vijf criteria voor succesvolle loopbaancentra


Buitenlandse voorbeelden laten zien dat dit mogelijk is. Op basis daarvan formuleert Euroguidance Nederland vijf criteria voor succesvolle loopbaancentra.


Meer weten?


Download ‘Loopbaanondersteuning voor alle burgers’ op www.euroguidance.nl/positionpaper.Comentários


bottom of page