top of page
Zoeken

1e Nationale conferentie School en Beroepskeuze

Bijgewerkt op: 21 okt. 2022

Groeiend onderwijsaanbod, meer en grotere variatie in beroepen, flexwerk en wisselende arbeidsrelaties vormen het dynamische decor waarin nieuwe en huidige generaties keuzes moeten maken voor school, studie en beroep. Wat zijn daarbij knelpunten en welke infrastructuur is nodig om onderweg van school naar werk betere keuzes te kunnen maken?


Die vraag staat centraal tijdens de 1e Nationale Conferentie School en Beroepskeuze op donderdag 17 november a.s. in het Koning Willem I College in Den Bosch. Dit vraagstuk vergt ook een nieuw perspectief op loopbaanbegeleiding. Loopbaanprofessionals worden steeds belangrijker als strategische partner voor HRM-managers.Levensloopbepalende keuzes


Verkeerde keuzes op school en in beroep hebben vaak grote gevolgen. Het gaat dan om verlies van talent, mislukte studies en loopbanen, een tekort aan kennis en vakmanschap in steeds meer sectoren, en zelfs om maatschappelijke schade door een tweedeling als gevolg van verschil in opleidingsniveaus. In een steeds complexere samenleving is veel meer aandacht voor levensloopbepalende keuzes nodig.


De initiatiefnemers voor de conferentie, bestuurders van de Stichting School en Beroepskeuze, pleiten voor een toegankelijke infrastructuur waar iedereen terecht kan voor informatie en advies. Laagdrempeligheid, onafhankelijkheid en betaalbaarheid staan daarbij voorop. Het doel van deze conferentie is dan ook om effectieve elementen en invalshoeken bijeen te brengen die kunnen bijdragen aan een schets voor zo’n heldere informatie infrastructuur.


Ester Leibbrand over één loket en loopbaancentra


Dagvoorzitter Eus Ozcan Akyol interviewt Ester Leibbrand over één loket voor herkenbare en toegankelijke dienstverlening voor het kiezen van studie en beroep. Ester was tot voor kort voorzitter van beroepsvereniging Noloc en is strategisch adviseur talentontwikkeling. Er is bij heel veel mensen op meerdere momenten in hun leven -op school, tijdens studie en in hun loopbaan- behoefte aan een herkenbaar, persoonlijk en laagdrempelig aanspreekpunt, naast digitale info via internet. Hoe ziet zo’n loket eruit en wat mag je ervan verwachten? Waarom is het er niet, ondanks de vele met overheidsgeld gerealiseerde en inspirerende voorbeelden op het gebied van school- en beroepskeuze? Wat is er nodig om van een versnipperd aanbod van diensten te komen tot dat ene loket met daarachter een landelijk netwerk van loopbaancentra? En wat maakt loket en loopbaancentra succesvol?


Veranderende perspectieven op loopbaankeuzes en loopbaanbegeleiding


Marinka Kuijpers is hoogleraar leeromgeving en leerloopbanen. De titel van haar presentatie is ‘Zin(vol) in werk: veranderende perspectieven op loopbaankeuzes en loopbaanbegeleiding’. Marinka: “De visie op studie- en beroepskeuze is aan het veranderen. Dat is nodig, gezien de veranderingen in de samenleving, interessant gezien de ontwikkeling van Nederland, en spannend omdat het gepaard gaat met onzekerheid. In tijden van veel werk en weinig werkenden, is het cruciaal dat kwaliteiten van mensen optimaal worden benut voor werk waar zij gemotiveerd voor zijn.


Het gaat niet langer om een eenmalige studie- of beroepskeuze, maar het ontwikkelen van vaardigheden om steeds weer opnieuw keuzes te kunnen maken als mensen zelf, hun omstandigheden of hun omgeving veranderen. Dit vergt een nieuw perspectief op loopbaanbegeleiding”. In haar presentatie komen keuzestress, verschillende mogelijkheden om keuzes te maken en deze te begeleiden aan bod.


Arbeidsmarktbewust kiezen voor een opleiding


Didier Fouarge is hoogleraar economie en directeur onderzoekscentrum arbeidsmarkt.

‘Arbeidsmarktbewust kiezen voor een opleiding’ is het onderwerp van zijn inleiding. Didier: “Het maken van een studiekeuze is niet eenvoudig: er zijn veel zaken waar leerlingen rekening mee moeten houden. Past deze studie bij mij? Sluit het aan bij mijn interesses? Maar ook: kan ik later wel een baan vinden met deze studie? Dat laatste is niet onbelangrijk omdat de arbeidsmarkt in beweging is en de door werkgevers gevraagde vaardigheden veranderen als gevolg van automatisering en ander technologische veranderingen”. In het middagprogramma verzorgt Didier Fouarge ook een workshop over het belang van arbeidsmarktinformatie bij het maken van een studiekeuze. Hij doet dat aan de hand van uitkomsten van een grootschalig wetenschappelijk experiment uitgevoerd in een LOB-programma in Nederland.


Sociale aspecten keuzes school en beroep


Hans Spekman is directeur van het Jeugdeducatiefonds en oud-politicus. Hij gaat in op de sociale aspecten van keuzes voor school en beroep. Zijn hartekreet: ‘Kinderen die opgroeien in armoede doen het minder goed op school en dat ligt niet aan het verstand’. Hans: “Toekomstige keuzemogelijkheden starten bij gelijke ontwikkelingsmogelijkheid hier en nu voor alle kinderen. Keuzemogelijkheden pakken vraagt de keuzemogelijkheden zien en kennen. Ik stel een andere benadering voor: zet kind en kans centraal en niet de huidige bekostiging van onderwijs met concurrentie op instroom en het voorkomen van afstroom”.


Meld je gratis aan


De conferentie wordt mogelijk gemaakt door de Stichting School en Beroepskeuze. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meld je nu aan. Wacht niet te lang; er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.Commenti


bottom of page