Ontwikkeladvies

SWITCH Loopbaanadvies is (oudere) werknemers vanaf 45 jaar en organisaties van dienst met het Ontwikkeladvies, dat medewerkers duidelijk zicht geeft op de eigen mogelijkheden en tekortkomingen. Het legt de basis voor een bewuste carrièreplanning of voor een oplossing van bijvoorbeeld vastgelopen situaties.

Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het Ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Met de resultaten van loopbaanonderzoek ondersteunt SWITCH Loopbaanadvies medewerkers bij belangrijke keuzes in de werksituaties, bij het kiezen van de juiste scholing en bij (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het Ontwikkeladvies voortkomt is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Ook kunnen individuele medewerkers erna effectiever worden gecoacht bij bepaalde aspecten van hun werk, bij verbetering van het functioneren en bij het oplossen of voorkomen van problemen, zoals overspannenheid en burn-out.

Welke vragen hebben 45-plussers die gebruik maken van het loopbaanadvies?
  • Ik heb niet zo veel jaren meer te gaan tot mijn pensioen: hoe zorg ik ervoor dat deze laatste jaren leuk blijven?
  • Ik werk nu al lang bij deze werkgever. Ik heb hier eigenlijk alles al een keer meegemaakt. Ik kan bijna voorspellen hoe het verder gaat verlopen. Dat wil ik niet nog 15 jaar doen. Maar wat zijn mijn alternatieven?
  • Welke kennis en vaardigheden moet ik ontwikkelen om ervoor te zorgen dat ik over 10 jaar nog steeds leuk en zinnig werk kan doen?
  • Ik wil gewoon iets anders: een andere functie en/of een andere werkgever. Wat moet ik doen om een verstandige keuze te maken?
  • Ik ben goed in wat ik doe, maar ik zou wel eens willen onderzoeken wat ik nog meer kan.
  • Eerlijk gezegd heb ik me bij mijn loopbaankeuzes vooral laten leiden door status/geld: ik wil nu werk gaan doen dat meer aansluit bij wat ik echt belangrijk vind, waarmee ik bijdraag aan een betere wereld. Aan wat voor een soort functies/organisaties kan ik dan met mijn profiel denken?  
  • Wat kan ik doen om me voldoende te blijven ontwikkelen, zodat ik aantrekkelijk blijf voor mijn werkgever?
De kosten van het Ontwikkeladvies bedragen € 600,-. Vaak neemt uw werkgever deze kosten voor zijn rekening. 

Let op: de (tijdelijke) subsidieregeling Ontwikkeladvies 45+ is met ingang van 10 januari 2020 gestopt. U of uw werkgever betalen de kosten zelf.

Wilt u gebruikmaken van het Ontwikkeladvies?


Stuur ons dan een bericht om te kijken of u in aanmerking komt. We gaan dan direct aan de slag. Vooraf bespreken we uiteraard de invulling van het traject.