SWITCH Loopbaanadvies biedt loopbaanadvies gericht op heroriëntatie van werk, functie of studie in de vorm van loopbaancoaching, loopbaanoriëntatie, loopbaanbegeleiding, studiekeuze, personeelsselectie, mobiliteit, outplacement en employability.

Persoonlijke aandacht en intensief onderling overleg met de betrokkenen staan daarbij altijd centraal. SWITCH Loopbaanadvies is actief in vrijwel alle branches, voor zowel grote als kleine organisaties en particulieren.
Willem Thijssen
SWITCH Loopbaanadvies werd opgericht door Willem Thijssen.

Willem Thijssen heeft ruim dertig jaar ervaring op het gebied van personeelsselectie, studie- en beroepskeuzeadvies en loopbaanadvisering. Hij is specifiek geschoold in de psychodiagnostiek, heeft grote kennis van de opleidingen- en beroepenwereld en is lid van het register van vakbekwaamheid.

Psychotechnisch onderzoek (assessment)


Bij psychotechnisch onderzoek worden de capaciteiten, interesses en persoonlijkheidskenmerken van de kandidaat betrouwbaar, valide en objectief onderzocht, resulterend in een passend advies van arbeids- en of studiemogelijkheden.

Loopbaanscan


De loopbaanscan is een online loopbaan(her)oriëntatie- en mobiliteitstool. Ze meet interesses, competenties, werkervaring en loopbaanwensen. De loopbaanscan is zeer geschikt voor de begeleiding van kandidaten of werknemers die zich willen of moeten (her)oriënteren op werk, willen doorgroeien naar een andere functie of zich willen bezinnen op hun loopbaan.

Ontwikkeladvies en SLIM regeling


SWITCH Loopbaanadvies is (oudere) werknemers vanaf 45 jaar en organisaties van dienst met het Ontwikkeladvies, dat medewerkers duidelijk zicht geeft op de eigen mogelijkheden en tekortkomingen. Het legt de basis voor een bewuste carrièreplanning of voor een oplossing van bijvoorbeeld vastgelopen situaties. Ook ondersteunen wij MKB-bedrijven bij het gebruikmaken van de SLIM regeling. De SLIM-regeling helpt MKB-ondernemers bij hun inspanningen om het Leven Lang Ontwikkelen in hun onderneming voor elkaar te krijgen.