Waaruit bestaat een onderzoek?

Het onderzoek begint met een intakegesprek, waarin de vraagstelling wordt geformuleerd. Aan de hand van de vraagstelling wordt het onderzoeksprogramma samengesteld en worden diverse tests op de computer gemaakt. De resultaten worden geanalyseerd en besproken om te komen tot een advies. Het onderzoek wordt afgesloten met een adviesgesprek omtrent de resultaten van de test en een schriftelijke rapportage.

Het volledige onderzoek bestaat uit meting van de volgende gebieden: 
  • Intelligentie/ capaciteiten/ vaardigheden/ competenties
  • Affiniteiten/ belangstelling
  • Persoonlijkheidskenmerken/ loopbaanwaarden/ mentale veerkracht/ prestatiemotivatie/ coping

Welke instrumenten?

SWITCH Loopbaanadvies maakt gebruik van diverse gestandaardiseerde tests, die zijn beoordeeld door de Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN). De COTAN beoordeelt psychodiagnostische instrumenten (tests, vragenlijsten, observatieschalen enz.) met de volgende criteria:
  • Uitgangspunten van de testconstructie 
  • Kwaliteit van het testmateriaal
  • Kwaliteit van de handleiding 
  • Normen 
  • Betrouwbaarheid 
  • Begripsvaliditeit 
  • Criteriumvaliditeit


SWITCH Loopbaanadvies kan bij het samenstellen van passende testprogramma’s gebruik maken van diverse (on-line) testaanbieders zoals: Pearsons, Ixly, Hogrefe, SHL, Testlokaal 123 tests, TMA, Pi Company, Talent Q Hay Group.

SWITCH Loopbaanadvies is via speciale training geaccrediteerd voor Alti-Alert (MBTI) en Prevue ® Assessment.

De uitvoering

Een gecertificeerde studie- en beroepskeuzeadviseur van SWITCH Loopbaanadvies voert het onderzoek uit. Op basis van gespreksgegevens uit het intakegesprek en de vraag van de opdrachtgever zal er een onderzoek op maat worden samengesteld. In overleg worden afspraken gemaakt met betrekking tot eventuele vervolgstappen zoals coaching, arbeidsmarktbenadering, (studie)begeleiding.